Eli Wallach

Recently added

Genghis Khan เจงกิสข่าน
5.9
HD

Genghis Khan เจงกิสข่าน

ในช่วงศตวรรษที่สิบสาม เตมูจิน เด็กชายมองโกลขี้อาย (คาร์โล คูรา) กลายเป็นผู้นำที่กล้าหาญ เจงกิส ข่าน (โอมาร์ ชาริฟ) ...
The Good The Bad And The Ugly มือปืนเพชรตัดเพชร’
8.8
HD

The Good The Bad And The Ugly มือปืนเพชรตัดเพชร’

นี่คือภาคจบในผลงานไตรภาคที่ว่าด้วยเงินดอลล่าร์ Dollars Trilogy ว่าด้วยเรื่องราวของคาวบอย 3 คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการ ตามหาขุมทอง ...