Kazunari Ninomiya

Recently added

Letters from Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา ยุทธภูมิสู้แค่ตาย
7.9

Letters from Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา ยุทธภูมิสู้แค่ตาย

ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงยุทธการอิโวจิมาจากมุมมอง […]