Film Noir ฟิล์มนัวร์

Film-Noir ภาพยนตร์ที่เน้นการใช้ภาพเป็นตัวสื่อเนื้อหา ดูง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับตัวบุคคล จึงเหมาะแก่การใช้สมาธิในการดูหนังประเภทนี้ ส่วของหนังจะเกี่ยวกับการเสียดสีเรื่องราวร้ายๆของสังคม

Recently added