1978

Recently added

The Deer Hunter เดอะ เดียร์ฮันเตอร์
8.1
HD

The Deer Hunter เดอะ เดียร์ฮันเตอร์

การตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่สงครามเวียดนามของสหรัฐส่งผลกระทบและขัดขวางชีวิตของผู้คนในเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆ ในรัฐเพนซิลเวเนีย